Sa iyong maagang pagdating

Hoo hoo-hoo hoo-hoo Hoh hoh-hoo hoo-hoo Sa pagsapit ng dilim ako’y naghihintay pa rin Sa iyong maagang pagdating Pagkat ako’y nababalisa kung 'di ka kapiling Bawat sandali mahalaga sa atin.

Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin Tulad ng langit na kay sarap marating Ang bawat tibok ng puso’y kay sarap damhin Tulad ng himig na kay sarap awitin.

There is so much to do and Learn here at World's Last Chance!Join our growing Christian Community Today and receive your Free Gift!Nilikha ni Yahuwah ang sangkatauhan upang ipakita sa isang espesyal na paraan ang Kanyang katangian ng pag-ibig.Ipinahayag ng Kasulatan: “Nilalang nga ng [Elohim] ang tao ayon sa kanyang larawan. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa.” (Tingnan ang Genesis & .) Ang magpares na nagkaisa sa kanilang debosyon kay Yahuwah ay maaaring maging isang napakalaking impluwensya para sa kabutihan sa mundo.Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, . Ang tahanan ng ganung pag-iisa ay maaaring isang maliit na langit sa lupa kung saan naghahanda para sa Makalangit na Canaan.

Upang magkaroon ng isang matagumpay na pag-aasawa at matupad ang kalooban ni Yahuwah para sa pinakamatalik sa lahat ng mga relasyon, napakahalagang mapili ang tamang katambal.

Please or register to post comments
If spammers comment on your content, only you can see and manage such comments Delete all

Sa iyong maagang pagdating introduction

Sa iyong maagang pagdating